ประกาศจากทีมประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนพี่ เพื่อน น้อง ช่วยโรงพยาบาลในต่างอำเภอที่ขาดแคลนจริงๆ
พี่น้องแสดขาวที่รักทุกท่าน ด้วยสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ( ส.น.ร. ) ได้รับแจ้งจากนายสายชล พิมพ์เกาะ ร.ส.83 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทองคำ ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ว่า ร.พ.พระทองคำ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.
ส.น.ร. ขอเป็นสื่อกลางในการบอกบุญมายังพี่น้องแสดขาวทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทออมทรัพย์ สาขาหัวทะเล
ชื่อบัญชี - นายสมชาย วรรณอิสระ (พี่ตุ๋ย รส.70) เลขที่บัญชี 370 - 1 -33697 - 2
พี่น้องแสดขาวท่านใดโอนปัจจัยร่วมทำบุญแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ

ผู้แจ้งจำนงร่วมทอดผ้าป่าแล้วมีดังนี้
1. สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย 10,000 บาท
2. กลุ่มราชสีห์สาวและร.ส.83 เบื้องต้น 10,000 บาท
3. คุณอิสรีย์ เอื้อกูลวราวัตร รส.82 1,000 บาท
4. คุณอนุชา คุณทะวงษ์ (แดง) ร.ส.77 1,000 บาท โอนแล้ว
5. คุณธีระศักดิ์ วิศวะวาทิน 1,000 บาท โอนแล้ว

รวมเบื้องต้น 23,000 บาท

หากพี่น้องแสดขาวท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

CR. ข้อมูลจากนายกสมาคมฯ (รส.79ม)
ปล.
1. ฝากประธานรุ่นทุกรุ่นส่งข่าวต่อ เพื่อรวบรวมแต่ละรุ่นมาหรือจะบริจาคโดยตรงก็ได้
2. ท่านใดสะดวกเชิญร่วมทอดผ้าป่า ณ.วัน เวลา สถานที่ตามรายละเอียดข้างล่าง
สาธุอนุโมทนาบุญกับแสดขาวทุกท่าน