น้องๆโรงเรียนราชสีมาวิยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดศิลปะนานาชาติ ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และจะเดินทางไปรับรางวัล 16 -18 มีนาคม 2561 นี้
(ภาพจากเฟซบุ๊คกลุ่ม ส.น.ร. ของท่านอาจารย์สุเมธ สิงหวรวงศ์ อยู่กับ ครูเจี๊ยบ แม่วินเตอร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22:12 น.)