สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย/Rajsimawitayalai Alumni Association


ข่าวสารรุ่น 70
ข่าวสารรุ่น 71
ข่าวสารรุ่น 72
ข่าวสารรุ่น 73
ข่าวสารรุ่น 74
ข่าวสารรุ่น 75
ข่าวสารรุ่น 76
ข่าวสารรุ่น 77
ข่าวสารรุ่น 78
ข่าวสารรุ่น 79
ข่าวสารรุ่น 79ม
ข่าวสารรุ่น 80
ข่าวสารรุ่น 81
ข่าวสารรุ่น 82
ข่าวสารรุ่น 83
ข่าวสารรุ่น 84
ข่าวสารรุ่น 85
ข่าวสารรุ่น 86
ข่าวสารรุ่น 87
ข่าวสารรุ่น 88
ข่าวสารรุ่น 89
ข่าวสารรุ่น 90
ข่าวสารรุ่น 91
ข่าวสารรุ่น 92
ข่าวสารรุ่น 93

ข่าวสารรุ่น 94
ข่าวสารรุ่น 95
ข่าวสารรุ่น 96

ข่าวสารรุ่น 97
ข่าวสารรุ่น 98
ข่าวสารรุ่น 99
ข่าวสารรุ่น 100
ข่าวสารรุ่น 101
ข่าวสารรุ่น 102
ข่าวสารรุ่น 103
ข่าวสารรุ่น 104
ข่าวสารรุ่น 105
ข่าวสารรุ่น 106
ข่าวสารรุ่น 107
ข่าวสารรุ่น 108
ข่าวสารรุ่น 109
ข่าวสารรุ่น 110
ข่าวสารรุ่น 111
ข่าวสารรุ่น 112
ข่าวสารรุ่น 113
Board
ประวัติโรงเรียน
ประวัติสมาคม
กิจกรรมปี 2562
กิจกรรมปี 2561
กิจกรรมปี 2560
ใบสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา

กิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย
● วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. รักษาการนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย พ.อ.ชัชสิทธิ์ สมจริง และ ด.ต.สมชาย วรรณอิสระ กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ได้มอบทุนสมทบโครงการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากจน โดยมี ภก. จักริน เชิดฉาย หมอโจ้เป็นผู้รับมอบ


● วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย (ส.น.ร.) โดยอุปนายกสมาคมฯ พ.อ.ชัชสิทธิ์ สมจริง พร้อมคณะครอบครัว ร.ส.70 และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมทำบุญ รดน้ำมนต์ ที่บ้านไร่สามหนุ่มของ พล.อ.ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ที่ อ.ปักธงชัย (หลังไปร่วมลอยอังคารเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563) และร่วมอวยพรปีใหม่ให้พี่มล (ภรรยาพี่ต้อ) และครอบครัว


● วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย (ส.น.ร.) โดยอุปนายกสมาคมฯ พ.อ.ชัชสิทธิ์ สมจริง พร้อมคณะคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าสวัสปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมรับพรจากท่านทั้งสองเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานตลอด พ.ศ. 2563


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดอภิธรรม พลเอก มารุต ลิ้มเจริญ เวลากลางคืน กำหนด ๓ วัน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๖, อังคารที่ ๑๗ และ พุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดังนั้นต้องขออนุญาตทุกหน่วยงานเลื่อนวันที่จะเป็นเจ้าภาพออกไป
จาก วันจันทร์ที่ ๑๖ -> วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
จาก วันอังคารที่ ๑๗ -> วันศูกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
จาก วันพุธที่ ๑๘ -> วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒


วันที่ ๑๖, ๑๗, และ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สามารถร่วมรดน้ำ สวดอภิธรรม ได้ตามตามปกติทุกวัน

เจ้าภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
1. สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย
2. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
4. พล.อ.เทพทัต -คุณหญิง เกศกัญญา พรหโมปกรณ์
5. สโมสรไลออนส์ราชสีมา
6. สโมสรไลออนส์ท้าวสุระ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8. สโมสรไลออนส์สุรนารี
9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
10. กลุ่มเพื่อนอนุบาลนครราชสีมา
11. นพ.เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย และคณะเจ้าภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13. The Mall นครราชสีมา
14. ชมรมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยรุ่น 82
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16. ราชสีมาวิทยาลัย รุ่น 89

เจ้าภาพ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
1. พล.อ.ธวัช-ศิวาพร สุกปลั่ง
2. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
3. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
4. กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

5. สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา
6. สโมสรแบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา
7. ชมรม นายก อปท. เมือง จังหวัดนครราชสีมา
8. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
10. เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
11. สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
12. ราชสีมาวิทยาลัย รุ่น 76
13. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
14. กลุ่มนิด้า 5
15. สมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
16. สโมสรไลออนส์มิตรภาพโคราช

เจ้าภาพ วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
1.พลเอก กัมปนาท- ผศ.วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ องคมนตรี เเละภริยา
2. อัสสัมชัญนครราชสีมา รุ่น 3
3. สมาคมค้าทองคำจังหวัดนครราชสีมา

4. กลุ่มแชร์เพื่อนพี่ต้อ
5. ราชสีมาวิทยาลัย รุ่น 73
6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
7. ราชสีมาวิทยาลัย รุ่น 85
8. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
9. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
10. มูลนิธิโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
11. ชมรมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยรุ่น 70
12. นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
13. กลุ่มย่าฉันท่านชื่อโม
14. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา

เจ้าภาพ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
1. กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3
2. กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
3. ราชสีมาวิทยาลัย รุ่น 88
4. ราชสีมาวิทยาลัย รุ่น 87
4. สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย

การแต่งกายสุภาพ
ชาย สวมสูทสีดำ เสื้อขาว เนคไทดำ
หญิง กระโปรงคลุมเข่า เสื้อสุภาพ ห้ามสวมเสื้อแขนกุด


● ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพ ครั้งที่ 7 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 28-29 กันยายน 2562● วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน นายกสมาคมฯ โดยการนำของ พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชัชสิทธิ์ สมจริง อุปนายกสมาคมฯ ทำหน้าที่แทน นำคณะกรรมการ ส.น.ร. ร่วมแสดงความยินดี และมอบพระหลวงพ่อคูณ รุ่นที่ ส.น.ร.จัดสร้าง ให้กับ ท่าน ผอ.บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร และคณะครู รร.ราชสีมาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 15 ท่าน ที่โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา


● ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพ ครั้งที่ 7 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562


● ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพ ครั้งที่ 7 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 24-25 สิงหาคม 2562


● ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพ ครั้งที่ 7 พิธีเปิดสนาม วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562


● ขอเชิญพี่น้องแสดขาว ชาวนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขัน ชม เชียร์ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพ ครั้งที่ 7
ประจำปี 2562 ได้ตังแต่บัดนี้เป็นไป