สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย/Rajsimawitayalai Alumni Association

ข่าวสารรุ่น 70
ข่าวสารรุ่น 71
ข่าวสารรุ่น 72
ข่าวสารรุ่น 73
ข่าวสารรุ่น 74
ข่าวสารรุ่น 75
ข่าวสารรุ่น 76
ข่าวสารรุ่น 77
ข่าวสารรุ่น 78
ข่าวสารรุ่น 79
ข่าวสารรุ่น 79ม
ข่าวสารรุ่น 80
ข่าวสารรุ่น 81
ข่าวสารรุ่น 82
ข่าวสารรุ่น 83
ข่าวสารรุ่น 84
ข่าวสารรุ่น 85
ข่าวสารรุ่น 86
ข่าวสารรุ่น 87
ข่าวสารรุ่น 88
ข่าวสารรุ่น 89
ข่าวสารรุ่น 90
ข่าวสารรุ่น 91
ข่าวสารรุ่น 92
ข่าวสารรุ่น 93

ข่าวสารรุ่น 94
ข่าวสารรุ่น 95
ข่าวสารรุ่น 96

ข่าวสารรุ่น 97
ข่าวสารรุ่น 98
ข่าวสารรุ่น 99
ข่าวสารรุ่น 100
ข่าวสารรุ่น 101
ข่าวสารรุ่น 102
ข่าวสารรุ่น 103
ข่าวสารรุ่น 104
ข่าวสารรุ่น 105
ข่าวสารรุ่น 106
ข่าวสารรุ่น 107
ข่าวสารรุ่น 108
ข่าวสารรุ่น 109
ข่าวสารรุ่น 110
ข่าวสารรุ่น 111
ข่าวสารรุ่น 112
ข่าวสารรุ่น 113
Board
ประวัติโรงเรียน
ประวัติสมาคม
กิจกรรมปี 2562
กิจกรรมปี 2561
กิจกรรมปี 2560
ใบสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา

กิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย
● ขอแสดงความยินดี กับท่าน พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ชุดที่ 34 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และขอขอบคุณ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ชุดที่ 33 ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำงานตลอดระยะเวลา 2 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมฯ ของผม
ขอบพระคุณ พี่น้องแสด-ขาว ทุกรุ่น ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในทุกๆด้าน ด้วยดีตลอดมา ทำให้ทุกกิจกรรม ประสบความสำเร็จด้วยความสมบูรณ์แบบ เป็นที่ชื่นชมของบุคคลในทุกองค์กร
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ผมยังสามารถรับใช้พี่น้องได้ ผมยินดี และพร้อมที่จะรับใช้ดังเช่นที่เคยกระทำมา
และยังคงยึดมั่นในพันธสัญญาของพวกเรา เคารพพี่ รักเพื่อน ดูแลน้อง ครับ