สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย/Rajsimawitayalai Alumni Association

ข่าวสารรุ่น 70
ข่าวสารรุ่น 71
ข่าวสารรุ่น 72
ข่าวสารรุ่น 73
ข่าวสารรุ่น 74
ข่าวสารรุ่น 75
ข่าวสารรุ่น 76
ข่าวสารรุ่น 77
ข่าวสารรุ่น 78
ข่าวสารรุ่น 79
ข่าวสารรุ่น 79ม
ข่าวสารรุ่น 80
ข่าวสารรุ่น 81
ข่าวสารรุ่น 82
ข่าวสารรุ่น 83
ข่าวสารรุ่น 84
ข่าวสารรุ่น 85
ข่าวสารรุ่น 86
ข่าวสารรุ่น 87
ข่าวสารรุ่น 88
ข่าวสารรุ่น 89
ข่าวสารรุ่น 90
ข่าวสารรุ่น 91
ข่าวสารรุ่น 92
ข่าวสารรุ่น 93

ข่าวสารรุ่น 94
ข่าวสารรุ่น 95
ข่าวสารรุ่น 96

ข่าวสารรุ่น 97
ข่าวสารรุ่น 98
ข่าวสารรุ่น 99
ข่าวสารรุ่น 100
ข่าวสารรุ่น 101
ข่าวสารรุ่น 102
ข่าวสารรุ่น 103
ข่าวสารรุ่น 104
ข่าวสารรุ่น 105
ข่าวสารรุ่น 106
ข่าวสารรุ่น 107
ข่าวสารรุ่น 108
ข่าวสารรุ่น 109
ข่าวสารรุ่น 110
ข่าวสารรุ่น 111
ข่าวสารรุ่น 112
ข่าวสารรุ่น 113
Board
ประวัติโรงเรียน
ประวัติสมาคม
กิจกรรมปี 2562
กิจกรรมปี 2561
กิจกรรมปี 2560
ใบสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา

กิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย

● 24 เมษายน 2562 เรียนพี่น้องแสดขาวที่รักและเคารพทุกท่าน ทางสมาคมฯ ร่วมกับการกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ ครั้งที่ 1/2562 เพื่ออุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพครั้งที่ 7 สร้างสามัคคี และกระชับมิตร รวมถึงสร้างเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องแสดขาวในรุ่นอายุ เกิน 60 ปีขึ้นไป ขอเชิญพี่น้องร่วมชมร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจพี่ๆ รส.เรา ตามวันเวลาดังกล่าวที่แนบมา


● 21 เมษายน 2562 เรียนเชิญพี่น้องแสดขาว (นักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย) ทุกๆ ท่านเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562
ณ อาคาร 90 พรรษาฯ ที่ รร.ราชสีมาวิทยาลัย เวลา 9:00 น.