สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย
ไปเฟซบุ๊คสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย การนับรุ่น รส.
ข่าวสารรุ่น 70
ข่าวสารรุ่น 71
ข่าวสารรุ่น 72
ข่าวสารรุ่น 73
ข่าวสารรุ่น 74
ข่าวสารรุ่น 75
ข่าวสารรุ่น 76
ข่าวสารรุ่น 77
ข่าวสารรุ่น 78
ข่าวสารรุ่น 79
ข่าวสารรุ่น 79ม
ข่าวสารรุ่น 80
ข่าวสารรุ่น 81
ข่าวสารรุ่น 82
ข่าวสารรุ่น 83
ข่าวสารรุ่น 84
ข่าวสารรุ่น 85
ข่าวสารรุ่น 86
ข่าวสารรุ่น 87
ข่าวสารรุ่น 88
ข่าวสารรุ่น 89
ข่าวสารรุ่น 90
ข่าวสารรุ่น 91
ข่าวสารรุ่น 92
ข่าวสารรุ่น 93
ข่าวสารรุ่น 94
ข่าวสารรุ่น 95
ข่าวสารรุ่น 96
ข่าวสารรุ่น 97
ข่าวสารรุ่น 98
ข่าวสารรุ่น 99
ข่าวสารรุ่น 100
ข่าวสารรุ่น 101
ข่าวสารรุ่น 102
ข่าวสารรุ่น 103
ข่าวสารรุ่น 104
ข่าวสารรุ่น 105
ข่าวสารรุ่น 106
ข่าวสารรุ่น 107
ข่าวสารรุ่น 108
ข่าวสารรุ่น 109
ข่าวสารรุ่น 110
ข่าวสารรุ่น 111
ข่าวสารรุ่น 112

กิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย


* พล.อ. ดร.มารุต ลิ้มเจริญ พี่ใหญ่ของเรามาเชิญชวนเอง 8 ธค.61 มาเจอกันนะครับ พี่น้องแสด-ขาว ORS ของเรา


* เสื้อ 119 ปี ราชสีมา warrix ผลิตเป็น limited edition ไม่มีลายนี้วางขายในท้องตลาด สามารถเพิ่มเลขรุ่นที่แขนขวา (ค่าใช้จ่ายเพิ่ม) เปิดให้สั่งจองในสัปดาห์หน้า รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เสื้อ119ปีสีสำ

* ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ ช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างอำเภอที่ขาดแคลน
* น้อง ๆ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดศิลปะนานาชาติ
* กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศาสนา
* กิจกรรมสนับสนุนการดนตรี กีฬา และวิชาการ
* กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถาบัน
* กิจกรรมปลูกฝังความรักความสามัคคี
* กิจกรรมข้าวหม้อ แกงหม้อ รดน้ำ ขอพรอาจารย์
*
ช่องทาง Youtube อย่างเป็นทางการของสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย
*
มาร์ชราชสีมาวิทยาลัย เวอร์ชั่น 2560

*
คลิปการรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ชุดที่ 33