สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย

รายชื่อ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสมาคม


นายฐานิษ อินทรกำแหง นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0910209659
https://web.facebook.com/thanit.intarakumhang


นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร อุปนายกสมาคมคนที่ 1
0819557515

พันเอก (พิเศษ) จิระศักดิ์ ศิลาพงษ์ อุปนายกคนที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

พันเอก เชษฐา ทานกระโทก อุปนายกคนที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

นายชาญวิทย์ เนติรังษีวัชรา เลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ