สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย/Rajsimawitayalai Alumni Association

ข่าวสารรุ่น 70
ข่าวสารรุ่น 71
ข่าวสารรุ่น 72
ข่าวสารรุ่น 73
ข่าวสารรุ่น 74
ข่าวสารรุ่น 75
ข่าวสารรุ่น 76
ข่าวสารรุ่น 77
ข่าวสารรุ่น 78
ข่าวสารรุ่น 79
ข่าวสารรุ่น 79ม
ข่าวสารรุ่น 80
ข่าวสารรุ่น 81
ข่าวสารรุ่น 82
ข่าวสารรุ่น 83
ข่าวสารรุ่น 84
ข่าวสารรุ่น 85
ข่าวสารรุ่น 86
ข่าวสารรุ่น 87
ข่าวสารรุ่น 88
ข่าวสารรุ่น 89
ข่าวสารรุ่น 90
ข่าวสารรุ่น 91
ข่าวสารรุ่น 92
ข่าวสารรุ่น 93

ข่าวสารรุ่น 94
ข่าวสารรุ่น 95
ข่าวสารรุ่น 96

ข่าวสารรุ่น 97
ข่าวสารรุ่น 98
ข่าวสารรุ่น 99
ข่าวสารรุ่น 100
ข่าวสารรุ่น 101
ข่าวสารรุ่น 102
ข่าวสารรุ่น 103
ข่าวสารรุ่น 104
ข่าวสารรุ่น 105
ข่าวสารรุ่น 106
ข่าวสารรุ่น 107
ข่าวสารรุ่น 108
ข่าวสารรุ่น 109
ข่าวสารรุ่น 110
ข่าวสารรุ่น 111
ข่าวสารรุ่น 112
ข่าวสารรุ่น 113
Board
ประวัติโรงเรียน
ประวัติสมาคม
กิจกรรมปี 2562
กิจกรรมปี 2561
กิจกรรมปี 2560
ใบสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา

กิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยปี 2562
● ขอแสดงความยินดี กับท่าน พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ชุดที่ 34 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และขอขอบคุณ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ชุดที่ 33 ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำงานตลอดระยะเวลา 2 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมฯ ของผม
ขอบพระคุณ พี่น้องแสด-ขาว ทุกรุ่น ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในทุกๆด้าน ด้วยดีตลอดมา ทำให้ทุกกิจกรรม ประสบความสำเร็จด้วยความสมบูรณ์แบบ เป็นที่ชื่นชมของบุคคลในทุกองค์กร
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ผมยังสามารถรับใช้พี่น้องได้ ผมยินดี และพร้อมที่จะรับใช้ดังเช่นที่เคยกระทำมา
และยังคงยึดมั่นในพันธสัญญาของพวกเรา เคารพพี่ รักเพื่อน ดูแลน้อง ครับ


● ขอบพระคุณ พี่ เพื่อน น้อง นักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ผมปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ ผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ในความร่วมมือ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ ในทุกกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา ทำให้กิจกรรมของสมาคมสำเร็จ ลุล่วง ด้วยความสมบูรณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของผม อาจมีข้อบกพร่อง หรือไม่ถูกต้อง ถูกใจบ้าง ต้องขอกราบขออภัย ในข้อบกพร่องทั้งหลายเหล่านั้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า ผมได้ทุ่มเทกระทำทุกสิ่ง ด้วยความปรารถนาดี และเต็มกำลังความสามารถ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บัดนี้ ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง และคณะกรรมการ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่ฯ โดยมีวาระสำคัญคือ
การเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่ ผมขอเชิญชวนท่านมาร่วมกันพิจารณา เพื่อคัดเลือกพี่น้องของเรา เข้าทำหน้าที่นี้ต่อไป ผมพร้อมที่จะ
สนับสนุนทุกท่าน ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ เท่าที่มีโอกาส และเต็มความสามารถ ด้วยความยินดียิ่ง สุดท้ายขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ อำลาพี่น้องแสด-ขาว เป็นการล่วงหน้า 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 90 ปี ราชสีมาวิทยาลัย เรามาร่วมประชุม และพิจารณาคัดเลือก ครับ
ด้วยความเคารพ
ฐานิษ อินทรกำแหง รักษาการนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย

● วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ “ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และตัวแทนวงดุริยางค์เข้าขอพร เนื่องในโอกาสเดินทางไปแข่งขันวงดุริยางค์ระดับโลก ณ ประเทศเยอรมันนีและประเทศอิตาลี” ณ หน้าห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพและเนื้อหาจากพี่หมวดนันท์ รส.76

● 27 พฤษภาคม 2562 สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ และนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยทุกรุ่น ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อส่งน้องเข้าร่วมการแข่งขันโยธวาทิต ประจำปี 2562 ณ ประเทศเยอรมันนีและอิตาลี ติดต่อสอบถาม : โทร. 0924926197 นายฐานิษ อินทรกำแหง (นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย)


● 27 พฤษภาคม 2562 ขอขอบคุณคณะกรรมการและนักเรียนเก่าทุกท่านที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 2 จนได้รับความสำเร็จเรียบร้อย และได้รับคำชมเชย จากผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นอันมาก ขอบพระคุณ พี่ต้อ พี่ตุ๋ย ให้กำลังใจน้องๆ ตลอดมา ทุกกิจกรรม และพี่ต้อร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ 3,000 บาท ขอบคุณทีมงาน 86 รัก แซบ เอ๊กซ์ เตา เต้ และครอบครัว แม่งานใหญ่ และยังร่วม
บริจาคอีก 5,000 บาท ด้วย ขอบคุณทีมงาน 85 กำลังหลักแห่งน้ำใจ โดย ปธ.ต๋อย เป็นตัวแทนบริจาค 10,000 บาท ขอบคุณ รัก 86 แห่งเอกสีมา สนับสนุนให้ใช้สนามจัดการแข่งขันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังบริจาคทั้งในนามส่วนตัว กิจการ และในนามสนาม อีก 30,000 บาท
ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนชุดกีฬาอีกด้วย ขอบคุณ ตุ้ย และเสธ.ดอน 84 ผู้สนับสนุน และบริหารจัดการชุดกีฬา 15,000 บาท ขอบคุณ เซ้ง 82 ประสานงานด้านจัดเตรียมเครื่องเสียง โป้ง 82 สร้างสีสรรในงาน ตลอดการแข่งขัน ตั้งแต่ต้นจนจบ ขอบคุณ พี่สุท 79 ม. จัดเตรียมทีมฟุตบอล จนได้ตำแหน่งชนะเลิศ ในการแข่งขัน และขอบคุณน้องๆ ซีรี่ 8 ทุกท่าน ที่ร่วมพลัง ฝึกซ้อม และแข่งขัน จนได้รับชัยชนะ กำลังสำคัญที่สุด ไม่ว่ากิจกรรมใด คือการร่วมแรง ร่วมใจ ของพี่น้องแสด-ขาว ของเรา ครับ


● 3 พฤษภาคม 2562 พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม เรื่องการเตรียมการจัดส่งวงโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยไปประกวดยังประเทศเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2562 ในฐานะ
นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนวงโยธวาทิต ที่จะเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศเยอรมันนี และอิตาลี เบื้องต้นจำนวน 2 แสนบาท ในนามนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ทุกรุ่น เนื่องจากได้รับเชิญจากประเทศอิตาลี ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันกับสถานที่แข่งขันในเยอรมันนี ทาง
โรงเรียนจึงจัดส่งน้องๆ ไปร่วมแข่งขันอีก 1 รายการ ซึ่งยังไม่เคยมีโรงเรียนใดทำมาก่อน ทางโรงเรียนจึงขอรับการสนับสนุนจากนักเรียนเก่าจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งสมาคมฯ จะเป็นสื่อกลางในการขอรับการสนับสนุนจากพี่น้องนักเรียนเก่าของเรา มาช่วยกันดูแลน้องครับ อ้างอิงจาก
https://web.facebook.com/groups/128006284406636/permalink/468716750335586● 24 เมษายน 2562 เรียนพี่น้องแสดขาวที่รักและเคารพทุกท่าน ทางสมาคมฯ ร่วมกับการกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ ครั้งที่ 1/2562 เพื่ออุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพครั้งที่ 7 สร้างสามัคคี และกระชับมิตร รวมถึงสร้างเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องแสดขาวในรุ่นอายุ เกิน 60 ปีขึ้นไป ขอเชิญพี่น้องร่วมชมร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจพี่ๆ รส.เรา ตามวันเวลาดังกล่าวที่แนบมา


● 21 เมษายน 2562 เรียนเชิญพี่น้องแสดขาว (นักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย) ทุกๆ ท่านเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562
ณ อาคาร 90 พรรษาฯ ที่ รร.ราชสีมาวิทยาลัย เวลา 9:00 น.


● 21 เมษายน 2562 การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ณ หอประชุม 90 ปีราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย