กิจกรรม "สร้างความสามัคคี"การแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพทั้งห้าครั้ง

สมาคมฯ พบปะพี่น้องแสดขาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมฯ พบปะพี่น้องแสดขาวในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมฯ พบปะพี่น้องแสดขาวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สมาคมฯ พบปะพี่น้องแสดขาวราชสีมาพระนคร

สมาคมฯ พบปะพี่น้องแสดขาวราชสีมาบูรพา